Zabytki

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA

Dodaj do planera

Pierwotny kościół zniszczony w 1429 r. Odbudowa została rozpoczęta w 1442 r., główne prace miały miejsce w l. 1482-92, wykończenie kościoła w 1 ćw. XVI w. z udziałem warsztatu W.Roskopfa. Po pożarze w 1642 r. odbudowany w l. 1655-92 m.in. przez G.Simonettiego. Modernizowany w 1853 r. i l. 1926-28.

W prezbiterium znajduje się ołtarz główny autorstwa J.L. Webera, ukończony w roku 1725, w nawie głównej zaś m.in. obraz „Ukrzyżowanie” J.W. Neunhertza z 1736 r. i ambona z 1722 r., wykonana przy udziale legnickiego malarza Knechtla.