Zabytki

PLANTY MIEJSKIE

Dodaj do planera
Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowany (historyczny) układ i powierzchnia plant, alejki, zachowane elementy małej architektury, roślinność. Planty wymagają rewaloryzacji.