Zabytki

MURY OBRONNE WRAZ Z BASZTAMI

Dodaj do planera
Mury miejskie wzmiankowane w 1316, wzmocnione w roku 1344 i w latach 1433-38. Rozbudowane w latach 1479-80 w podwójny pierścień murów z fosą ( pogłębioną w w 1438) i połączoną z nią stawami ( Świńskim i Zamkowym). Modernizacja murów w latach 1529, 1555,1607. Wewnętrzne pasmo murów posiadało baszty kwadratowe, zewnętrzne – baszty na rzucie okręgu lub półokręgu. Bramy miejskie: wsch. – Górna, Zach. – Dolna, Pd. – Mikołajska. W roku 1642 zburzono zamek stawiając na jego miejscu kościół ewangelicki. W roku 1813 wojska francuskie przystąpiły do rozbiórki obwarowań miejskich, którą kontynuowano w latach 1823 – 1850. Zachowane liczne fragmenty podwójnej linii murów miejskich z 11 basztami, powiązane kompozycyjnie z zielenią i alejkami Plant Miejskich. W latach 1960-61 mury i baszty zabezpieczono i konserwowano. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy baszty: bryła, forma dachu, rzut, forma, kształt i obramienia strzelnic i otworów okiennych i drzwiowych.