Kultura i rozrywka

Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł"

Dodaj do planera

Budynek Centrum Integracji Kulturalnej ''Orzeł'' powstał ok. 1915 roku i mieścił siedzibę kinematografu ''Metropol''. Po wojnie zaadoptowano go na kino ''Orzeł''. W początkach XXI wieku stan budynku okazał się na tyle katastrofalny, że gmach zamknięto. W 2008 roku rozpoczęto rewitalizację obiektu, a w 2013 roku otwarto Centrum Integracji Kulturalnej ''Orzeł''.  Organizowane tu są liczne koncerty, projekcje filmów, konferencje i występy, a swoje stałe siedziby ma tam kilka pracowni BOK-MCC, między innymi pracownie muzyczna, filmowa i teatralna.