Przyroda

Park Augusta Bebela

Dodaj do planera

Do miejskich terenów wypoczynkowych zaliczany jest Park Augusta Bebela z sąsiadującą z nim podmokłą łąką oraz stawem - Schmelzteich, wykorzystywanym jako staw gondolowy.