Zabytki

Zespół rezydencjonalny z folwarkiem w Kliczkowie

Dodaj do planera
Początki zespołu rezydencjonalno-folwarcznego w Kliczkowie, sięgają średniowiecznego założenia zamkowego, które pełniło funkcję granicznej warowni ziemno-drewnianej książąt jaworskich. „Castrum Cliczchdorff”, wzniesione zostało w latach 1291-1297 z fundacji Bolka I Surowego księcia świdnicko-jaworskiego, na wysokiej nadbrzeżnej skarpie Kwisy. Pod koniec XIV w. kolejny z właścicieli, protoplasta kliczkowskiej linii rodu, Mikołaj von Rechenberg przyłączył do pierwotnych dóbr dziedziczoną posiadłość graniczną w Osiecznicy.