Zabytki

Kościół p. w. Matki Boskiej Bolesnej

Dodaj do planera
Miejscowość wymieniono w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego z lat 1295-1305. Kościół z przełomu XV i XVI w. jest świątynią filialną parafii we Włodzicach Wielkich. Orientowany, jednonawowy, tynkowany z sześcioboczną wieżą. Kartusz herbowy nad wejściem głównym, a nad południowym kartusz rodziny von Redern. Na ścianie północnej duży łuk, być może ślad po rozebranej kaplicy.