Zabytki

Kościół pw. Niepokalanego poczęcia

Dodaj do planera
Kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP, wzmiankowany w 1385 r. Wzniesiony zapewne na przełomie XIV i XV w., przebudowany w pocz. XVI w., restaurowany w XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu. Prezbiterium nakryte gwiaździstym sklepieniem zachowało przyścienne sakramentarium.