Zabytki

Zespół pałacowo - folwarczny

Dodaj do planera

W 1729 r. wzniesiono na miejscu starego zamku barokowy pałac. W 1854 r. został on przebudowany przez Fryderyka Magnusa von Schlieffena, uzyskując dzisiejszą bryłę. Pod koniec XIX w. dobra pałacowe liczyły 279 hektarów. Do 1945 roku była to własność rodziny von Reuss, która w wyniku działań wojennych musiała opuścić swoje dobra. W 1945 r. pałac posłużył wojskom sowieckim jako kwatera dla żołnierzy. W okresie PRL-u mieszkali w nim pracownicy PGR-u. W latach 90. XX wieku popadł w ruinę . Od kilku lat jest własnością polsko-francuskiego małżeństwa, które przywróciło świetność budynkowi , parkowi i sąsiadującym zabudowaniom gospodarczym.