Zabytki

Kościół parafialny p.w. Zbawiciela

Dodaj do planera
Kościół Serca Pana Jezusa, wzmiankowany w 1376 r. Obecny wzniesiony w II poł. XV w., restaurowany w 1874 r. i remontowany w 1962 r. We wnętrzu zachowana rzeźba św. Anny Samotrzeć datowana na ok. 1500 r., renesansowa chrzcielnica z ok. 1600 r. oraz drewniany ołtarz główny z II poł. XVII w. Świątynia orientowana, murowana, jednonawowa z prosto zamkniętym, węższym prezbiterium nakrytym sklepieniem sieciowym, z wieżą zwieńczoną hełmem cebulastym z sygnaturką.