Zabytki

Elektrownia wodna

Dodaj do planera
Elektrownia przepływowo-derywacyjna na rzece Bóbr z 1932 r. wchodzi w skład stopnia wodnego, współtworzonego przez oddalony jaz (z 1900 r.). Jej powstanie było następstwem powodzi z przełomu XIX i XX w. i decyzji o regulacji rzeki. Została wyposażona w dwie turbiny typu Kaplana (firma J. M. Voith) oraz w dwa generatory firmy Siemens-Schucker Werke. Budynek wg. projektu architekta Georga Wollfa. Prace budowlane i montażowe elektrowni nadzorował dr inż. Curt Bachmann.