Zabytki

kościół filialny p.w. św. Jadwigi

Dodaj do planera

Kościół pw. św. Jadwigi, powstały w XIII/XIV w., wzmiankowany w 1376 r., znacznie przebudowany lub wzniesiony na nowo w XVI w.; w 1817 r. uzyskał obecny wygląd. Świątynia jednonawowa, z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium o wyraźnych cechach gotyckich. Od strony kościoła przy murze cmentarnym wzniesiona kaplica grobowa z epitafiami von Kölichen.