Zabytki

Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, dawna sala zajazdu

Dodaj do planera
Budynek powstał w 4 ćw. XIX w. jako zajazd "Prinz Heinrich" i funkcjonował tak do 1945 r. Od 1945 r. zaczęto organizować życie religijne w Bożejowicach wykorzystując jedną z dwóch sale widowiskowych do kultu religijnego. Kaplica ta jest obecnie kościołem parafialnym. W latach 70-tych wnętrze kościoła upiększył artysta Jerzy Masterniak z Kotowic k/Wrocławia, obrazami: "Ucieczka do Egiptu", "Św. Rodzina" oraz "Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów". W 1991 roku w Bożejowicach utworzono samodzielną parafię a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Czachor. DE Das Gebäude wurde im 4. Quartal des 19. Jh. als Gasthaus "Prinz Heinrich" erbaut und funktionierte so bis 1945. Im Jahr 1945 begann man mit der Organisation des religiösen Lebens in Bożejowice, bei dem einer der beiden Säle für den Gottesdienst genutzt wurde. Diese Kapelle ist heute eine Pfarrkirche. In den 1970er Jahren wurde der Innenraum der Kirche mit Gemälden des Künstlers Jerzy Masterniak aus Kotowice bei Wrocław geschmückt: "Flucht nach Ägypten", "Die Heilige Familie" und "Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel". 1991 wurde in Bożejowice eine eigenständige Pfarrgemeinde gegründet, deren erster Pfarrer Jan Czachor war.