Przyroda

Lipa szerokolistna "Radosna"

Dodaj do planera
Ponad 200 letnia lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obwodzie 455 cm znajduje się przy dawnej alei prowadzącej do nieistniejącego pałacu w Dąbrowie Bolesławieckiej