Przyroda

Park podworski

Dodaj do planera
Przy ujściu Bobrzycy do Bobru, na tyłach szkoły, znajduje się wpisany do rejestru zabytków park projektu E. Petzolda z II poł. XIX w. o powierzchni ok. 7 ha. Powstał na bazie naturalnego drzewostanu, z wieloma cennymi drzewami, niektóre chronione jako pomniki przyrody. W parku zachowały się pozostałości po ozdobnym pawilonie parkowym. 15 sierpnia 1800 r. nieistniejący pałac oraz park odwiedziła królowa Prus - Luiza